Opheldering 26 maart 2023
o.a. Schoolproject, week van de lentekriebels, Pasen
Agenda

27 maart: Start projectweek Afval
29 maart: Grote Rekendag
31 maart: Groep 3A Cultuurmenu
3 april:      Inloopochtend gr 1-2
4 april:      Bezoek inspectie
4 april:      Groep 8A/B verhalendag Madurodam
6 april:      Paasviering
7 april:      Goede Vrijdag. vrij
10 april:    Tweede Paasdag. vrij

Schoolproject

Over afval en de Grote Rekendag

Maandagochtend geven we de aftrap van het schoolproject met als thema afval. Gedurende de week gaan we met elkaar werken aan bewustwording. Hoeveel afval hebben we eigenlijk op school? Kunnen we minder, kunnen we ons afval nog beter scheiden? Hoe zit het in de wijk om ons heen? Wat is plastic soep? Hoe lang duurt het voordat afval uit de natuur weg is?  De gemeente komt ons helpen met een afvalanalyse en met behulp van de afvalbakfiets "De Klieners" oefenen we met afval scheiden. 

Vrijdag sluiten we de week af d.m.v. een tentoonstelling van kunstwerken die door de leerlingen zijn gemaakt van afval en kunt u in de klas kijken.  
Groep 1 t/m 4 van 11.30- 12.00  uur.
Groep  5 t/m 8 14.30- 15.00  uur.

De titel van de 21e Grote Rekendag is 'De Afvalparade'.

De Grote Rekendag is een dag voor groep 1 tot en met 8 die helemaal in het teken staat van rekenen. Het is een dag van onderzoekend leren en speelse opdrachten. Een dag die laat zien dat rekenen meer is dan alleen sommen maken. Een dag die ook laat zien hoe leuk rekenen kan zijn. Deze dag wordt elk jaar georganiseerd, meestal in maart. Meer dan duizend basisscholen uit Nederland en Vlaanderen doen mee.

De kinderen gaan op deze dag aan de slag met uitdagende reken-wiskundeonderwerpen, deze keer rond het maken van afval, maar ook het weer verwerken, hergebruiken en verminderen van afval.

Week van de lentekriebels

In de media en op school

De afgelopen week is er in de media veel aandacht geweest voor de week van de lentekriebels. Je hoort en leest gemengde gevoelens onder ouders. Daarom vinden wij het belangrijk u te informeren over wat wij als school op dit moment met dit onderwerp doen.

Seksuele voorlichting is één van de kerndoelen waaraan wij met ons onderwijs moeten voldoen. Wij vinden seksuele voorlichting op school belangrijk, maar zien ook dat het een gevoelig onderwerp is. Als school doen wij niet actief mee aan de week van de lentekriebels. Als er zaken in de klas spelen rondom thema's als relaties, lijf, liefde of seksualiteit zullen de leerkrachten daar op  dat moment op in spelen en het gesprek aangaan met de kinderen. Het onderwerp mag bespreekbaar zijn, maar tot groep 8 geven we hier niet actief les over. In groep 8 krijgen de kinderen wel 'puberteitslessen'. Dit zijn 3 lessen die worden gegeven door een externe expert. Er wordt stilgestaan bij wat er verandert in de puberteit, seksuele voorlichting gegeven, maar ook speelt de gastdocent in op de vragen en gevoelens van kinderen. Zij doet dit vanuit haar professionaliteit op een zeer veilige en adequate manier. 

Paasviering

donderdag 6 april

Op donderdag 6 april vieren wij Pasen op school. Er wordt een gezellige paaslunch verzorgd door de oudercommissie en tijdens de Paasviering wordt het bijbelse Paasverhaal aan de kinderen verteld. We maken ook een koppeling met onze methode voor sociaal emotioneel leren: kwink. De komende weken wordt er tijdens de kwinklessen in de klas gewerkt aan troosten en leren wat jouw keuzes voor een ander betekenen.

Identiteit

De werkgroep identiteit van de OG Heldring heeft gewerkt aan een doorgaande leerlijn voor onze school passend bij de visie en waarden van SCOH. 

Uitgangspunt is dat alle kinderen welkom zijn op onze school. Wij vinden het belangrijk dat onze leerlingen leren van en over verschillende religies en culturen en dat er wederzijds respect is voor elkaar.

Hoe werken we concreet aan identiteit
In alle groepen is een kinderbijbel aanwezig en wordt er volgens een leesrooster wekelijks voorgelezen uit de Bijbel. De kleutergroepen kijken naar bijbelplaten op het smartbord terwijl er wordt voorgelezen. Groep 3 t/m 6 wordt voorgelezen uit de ‘Bijbel voor kinderen’. In groep 7 krijgt elke leerling een eigen Bijbel voor jongeren. Hieruit wordt gelezen en deze wordt meegenomen naar groep 8. Na groep 8 krijgen ze hun Bijbel mee naar huis. Op onze school zijn de methoden Trefwoord en Kwink aanwezig waaruit liedjes, versjes, de Kerstviering en de Paasviering gebruikt worden en sociale omgangsvormen worden behandeld. Voor het middageten in de klas is er een kort bezinningsmoment. Dit kan een gedachte, gedichtje, gebedje of liedje zijn. We vinden het belangrijk dat leerlingen leren nadenken over de waarde van het leven, de zorg voor zichzelf, de ander en voor de natuur.

Deurbeleid

We merken dat er soms onduidelijk is welke ingang van de school voor wie bedoeld is. Vanwege het grote aantal kinderen is hier bij de bouw van de school in 2014-2015 al rekening mee gehouden, zodat peuters, onder-en bovenbouw elkaar niet onder de voet lopen.

De peuters gaan naar binnen via de zijdeur naast het peuterlokaal. De groepen 1 t/m 4 gaan door de ingang aan het Fazantplein. De groepen 5 t/m 8 gaan door de hoofdingang aan het IJsvogelplein en kunnen dan direct de trap op naar de lokalen. Op deze manier spreiden we de drukte en is het veilig voor alle kinderen. 

Vrijdag muziek traditie

Op vrijdagmiddag zingt onze muziek juf Andrea met de groepen 5 t/m 8 in de hal beneden. Heerlijk om zo samen zingend het weekend in te gaan!

Kijk hier hoe leuk dat is

Sportdag

Fijn dat al zo veel ouders zich hebben aangemeld voor de sportdag. Opgeven kan nog via onderstaande links: