Opheldering 10 maart 2024
Agenda

13 maart: juffen- en meesterfeest
18 maart: MR vergadering
20 maart: ouderavond groepen 8
28 maart: Paasviering op school
29 maart: Goede Vrijdag, kinderen zijn vrij
1 april: Tweede Paasdag, kinderen zijn vrij
16 april: studiedag, kinderen zijn vrij
24 april: Sportdag gr 3 t/m 8 
26 april: Sportdag groepen 1-2,  Groep 1-2 tot 12:15 uur school
andere groepen tot 14:45 uur

Paasviering

Thema: "Het delen van brood"

Op donderdag 28 maart vieren wij het paasfeest op school. We beginnen de dag met het paasontbijt in de klas, dit ontbijt wordt aangeboden door de oudercommissie. Er zijn twee vieringen; één voor de onderbouw in de ochtend (groep 1 t/m 4 en de peuters) en één voor de bovenbouw in de middag (groep 5 t/m 8). Het thema is: het delen van brood. Alle groepen leveren een bijdrage aan de viering, zoals zingen, dansen, tekenen, knutselen en voordracht. Ieder kind maakt een paaskaart voor een oudere in een woonzorgcentrum of een kerk. Ook worden er tien palmpaasstokken gebracht naar een tehuis in Scheveningen. Gedurende de dag mogen alle kinderen een keer paaseieren zoeken op de vernieuwde schoolpleinen. De schooldag eindigt zoals gebruikelijk om 14:45 uur. We maken er een mooie dag van!

Het prachtige paasbrood

Sportdag 24 april

Hulpouders gezocht!

De sportdag komt er weer aan!  Zo'n sportdag is echter alleen te realiseren met de hulp van veel ouders. Wij zouden het zeer fijn als u zich opgeeft om te komen helpen op deze sportieve dag.  
Datum: woensdag 24 april 2024
Tijd: 8.30 uur tot +/- 12.30 uur 
Plaats: sportcomplex Laan van Poot (Haag Atletiek) 
De kinderen zijn na de sportdag vrij.
Voor de kinderen uit groep 1 en 2 waarvan de ouders meehelpen op de sportdag, zorgt de school voor opvang na schooltijd, zolang dit nodig is. 

 Als u mee kunt helpen, wilt u zich dan uiterlijk 28 maart opgeven via onderstaande buttons.
We zoeken voor de groepen 3 t/m 4 zowel spelbegeleiders als groepsleiders en voor de groepen 5 t/m 8 alleen groepsleiders.

Als u zich opgeeft wordt er gerekend wordt op uw hulp. Tegen de tijd van de sportdag ontvangt u een informatieboekje. Hierin staat wat er die dag van u verwacht wordt en alle informatie die u erbij nodig heeft. Wij kunnen helaas niet garanderen dat alle ouders bij hun eigen kind worden ingedeeld, maar we doen natuurlijk ons uiterste best.

De groepen 1 & 2 hebben op vrijdag 26 april een sportdag op school. Deze wordt georganiseerd door de groepsleerkrachten en de gymmeester met hulp van groep 8. De kinderen van groep 1 & 2 zijn die dag om 12.15 vrij. De kinderen van groep 3 t/m 8 hebben tot 14.45 les.