Opheldering 10 september 2023
Agenda

18 sep:      studiedag leerlingen vrij
19 sep:      prinsjesdag leerlingen vrij

Werkweek groep 8

Al in de tweede week van het schooljaar z groep 8 op werkweek geweest naar Wilhelminaoord.

Tijdens de werkweek zijn de kinderen een week lang vooral buiten in het bos bezig. De hele week staat in het teken van leven in de prehistorie.  De kinderen leren onder andere vuur maken, bronsgieten, vuursteen bewerken en overleven als een jager in die tijd. Daarnaast wordt er gezongen en spelen we een hoop (sportieve) spellen. Dit jaar waren we samen met de Meerpaal op werkweek. Een week op werkweek versterkt de onderlinge band tussen kinderen. Een mooie start van een bijzonder leerjaar!

Brengen en halen van de kinderen

Afscheid

Afgelopen dinsdag was de informatieavond van groep 1 & 2. Hier hebben wij nogmaals benadrukt dat wij graag zien dat u op het schoolplein afscheid neemt van uw kind. De kinderen lopen vervolgens zelf naar binnen. Dit brengt meer rust in de school en op de gang en maakt het voor de kinderen makkelijker om de schooldag te starten. Natuurlijk bent u wel welkom in de school. Als er iets is kunt u altijd meelopen om even iets bij de leerkracht te melden. Ook organiseren wij inloopochtenden voor de groepen 1 t/m 8, zodat u regelmatig de sfeer in de school kunt ervaren.

Fietsen

Fietsen

Het aantal fietsen dat rond de school kan worden geparkeerd is beperkt. Daarom het verzoek om lopend naar school te komen, als dat mogelijk is. Komen kinderen toch op de fiets? Dan is er rondom de school aan beide kanten van zowel het IJsvogelplein als het Fazantplein ruimte om de fietsen te parkeren. Als een fietsenstalling erg vol is, dan verwijzen we u graag naar de andere kant. Op die manier houden we het veilig en overzichtelijk.

Tussenschoolse opvang (TSO)

Talenthuis

Voor de vakantie hebben wij een oproep gedaan om ouders te werven die als pleinwacht toezicht willen houden tijdens het buitenspelen. Helaas hadden we onvoldoende aanmeldingen om beide pleinen voldoende te kunnen bezetten. We zijn daarom een samenwerking aangegaan met ''Talentenhuis'. Het talentenhuis houdt niet alleen toezicht, maar zet ook sport en spel activiteiten uit en begeleid deze. Kinderen mogen hier vrijwillig aan mee doen. Het enthousiasme onder de kinderen is groot! Er is ook iemand van school of van 2Samen op het schoolplein om toezicht te houden.

2017 11 031443.overblijven

Jeugdfonds Den Haag

OGH jeugdfonds

Het Jeugdfonds Sport & Cultuur biedt alle kinderen en jongeren uit gezinnen waar niet genoeg geld is de kans om structureel te sporten en/of aan cultuur te doen. Zij betalen de contributie en/of het lesgeld en de benodigde attributen.

Wilt u meer informatie? Contactpersoon namens onze school is José Vendel: jvendel@scoh.nl

Klik hier voor de flyer