Opheldering 16 januari  2024
Agenda

15 - 19 januari: voorlopig adviesgesprekken groep 8
17 - 26 januari: start cito M
22 januari: inloopochtend groep 1/2
24 januari: nationale voorleesdagen
31 januari: inloopochtend 3 t/m 8

Vrijwillige ouderbijdrage

Eén keer per jaar een bijdrage voor school

Als school vinden wij een breed onderwijsaanbod aan onze kinderen belangrijk, om de ontwikkeling van kinderen op zoveel mogelijk verschillende manieren te stimuleren en hun schooltijd te verrijken. Daarom bieden wij naast de reguliere vakken ook graag extra activiteiten aan de kinderen aan. De overheidsbijdragen die school ontvangt zijn niet toereikend om deze extra activiteiten te organiseren. Wij zijn hiervoor afhankelijk van de vrijwillige ouderbijdrage. Daarom vragen wij u jaarlijks om een bijdrage. Volgende week ontvangt u een verzoek voor betaling van de bijdrage voor dit schooljaar. Hieronder kunt u zien wat wij met deze bijdrage doen:

De vrijwillige ouderbijdrage is voor dit schooljaar net als vorig jaar vastgesteld op €135,- per kind. Van dat bedrag is een gedeelte van €35,- bestemd voor activiteiten die door de oudercommissie worden georganiseerd. Het andere deel van €100,- is bestemd voor activiteiten die door school worden georganiseerd buiten het reguliere programma om.

Voorbeelden van activiteiten die de oudercommissie zou kunnen organiseren vanuit het deel van elke ouderbijdrage dat zij ontvangt zijn:

 • Schaatsen met de groepen 3 t/m 6 en skiën voor de groepen 7 en 8
 • Tijdens Sint mogen kinderen hun schoen zetten en is er voor de groepen 1 t/m 4 een cadeautje. Voor alle groepen is er een groepscadeau.
 • Aankleding van school rondom feestdagen, seizoenen, thema’s etc.
 • Eindfeest/zomerfeest ter afsluiting van het schooljaar
 • Lunch verzorgd door school tijdens Pasen
 • Een voorstelling op school voor de groepen 1&2, 3&4, 5&6 en 7&8.
 • Na de afscheidsmusical voor groep 8 wordt er een borrel voor ouders en kinderen georganiseerd.

School heeft het afgelopen jaar onder meer de volgende activiteiten kunnen organiseren:

 • materiaal voor de technieklessen van de maak-o-theek
 • Tijdens de kinderboekenweek is er een opening op het plein, organiseren we lees bevorderende activiteiten en worden er nieuwe boeken voor onze schoolbieb aangeschaft. Wij houden onze bieb graag up-to-date en aantrekkelijk.
 • Elk jaar is er voor alle groepen een cultuurles (uitje museum of voorstelling buiten school)
 • Sportdag in mei voor de groepen 3 t/m 8 op externe locatie. Sportdag voor groepen 1 en 2 op school.
 • Schoolreis: er is een vast roulatieschema voor de excursies van de schoolreis. Voor de groepen 1 worden er activiteiten georganiseerd in de buurt van school. De groepen 2, 3 en 4 gaan naar Avifauna, Plaswijck en Linneaushof. De groepen 5 en 6 gaan naar Drievliet en Funmania en de groepen 7 en 8 gaan naar Duinrell en Adventure City.
 • In de toekomst zullen wij een deel van de ouderbijdrage gebruiken voor het onderhoud van het plein.
 • Elk jaar komt er tijdens de nationale voorleesdagen een schrijver in de klas voor een gastles om kinderen te inspireren en enthousiasmeren voor lezen, schrijven en de Nederlandse taal.
 • Informatieavond social media voor de ouders van kinderen in de groepen 7 & 8 (om het jaar).

Als school willen wij heel graag ook in de toekomst alle bovengenoemde activiteiten voor onze kinderen kunnen blijven organiseren. Of dat mogelijk is hangt af van de mate waarin ouders de vrijwillige ouderbijdrage willen en kunnen betalen. Volgende week ontvangt u zoals gezegd een verzoek voor betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. Als u het volledige bedrag niet kunt/wilt missen of juist iets extra’s wilt betalen, kunt u tijdens de betaling het bedrag verlagen of verhogen, om zo een (voor u passende) bijdrage te doen. Betalen in termijnen is ook mogelijk.

Wij hopen op uw steun als ouders voor het organiseren van deze activiteiten. Alvast dank daarvoor!

Djembé workshop

Groepen 3 t/m 8

Onze muziek docenten Andrea en Pauline hebben voor de groepen 3 t/m 8 een Djembé workshop georganiseerd. De kinderen hebben kennis gemaakt met dit bijzondere instrument en er lekker op los getrommeld. Een aantal ouders hebben de beelden op de blog van socialschools ongetwijfeld voorbij zien komen. Volgende week zijn de overige groepen aan de beurt.

Door onze nieuwe vorm van organiseren van de drama- en handvaardigheidslessen geeft juf Andrea op maandag sinds dit schooljaar ook muziekles aan de groepen 1 & 2.

Djembe

Nieuws vanuit de MR

vergadering 11-12-23

Op 11 december 2023 heeft de MR samen met de directeur en adjunct-directeur vergaderd. In de vergadering is onder meer het volgende besproken.

- De profileringscommissie die gaat inventariseren wat onze school bijzonder/goed maakt en waarmee school zich beter kan profileren, gaat in het nieuwe jaar van start. Fijn dat er ouders zijn die zich na de oproep daarvoor in de Opheldering van 9 juni, hebben aangemeld om hier een steentje aan bij te dragen!

- De vrijwillige ouderbijdrage is besproken. Aan de orde kwam waar de ouderbijdrage aan wordt besteed en op welke manier ouders goed kunnen worden geïnformeerd over wat voor nuttige en leuke dingen er allemaal gedaan worden van de bijdragen van ouders.

- Jaarlijks wordt een meerjarenbegroting opgesteld door de directie. Deze begroting is in de vergadering toegelicht door de directie, waarbij aandachtspunten voor de toekomst zoals het licht dalende aantal leerlingen (bijv. als gevolg van vergrijzing) zijn aangestipt.

- De MR vindt communicatie richting de ouders en input van de ouders belangrijk. Afgesproken is dat de vergaderplanning in de schoolagenda wordt gezet en dat voorafgaand aan een vergadering de agenda wordt gedeeld. Ook zal er na afloop van een vergadering verslag worden gedaan, bijv. door berichten zoals deze.

- Andere onderwerpen die aan de orde zijn geweest zijn de gezonde school en het huiswerkbeleid.

Als u vragen heeft aan de MR of punten wilt inbrengen voor de vergadering dan horen we dat graag. Er is een MR mail-inbox beschikbaar in Social Schools waar u berichten naar toe kunt sturen.

CITO

Cito-toetsen Midden

17 - 26 januari

Morgen starten voor de groepen 3 t/m 8 de cito M toetsen. De leerkrachten zijn dagelijks bezig met observeren, les geven en werk nakijken. Zo weten de leerkrachten al behoorlijk goed wat uw kind al kan of nog te leren heeft. Cito-toetsen zijn onafhankelijk en geven een objectief beeld.
Als kinderen ziek zijn, kunnen zij de toetsen op een later moment inhalen. Wel willen we u verzoeken in deze periode geen niet noodzakelijke bezoeken aan dokter, tandarts, etc. in te plannen. 

Vanaf dit schooljaar zijn de cito-toetsen vernieuwd. Ook werken wij vanaf dit jaar met een nieuw leerling volgsysteem: Leerling in Beeld. Meer informatie hierover kunt u lezen op de website van CITO. Rondom het rapport zullen onze Intern Begeleiders u hierover verder informeren.

Klik hier voor meer informatie over CITO

Gezonde school

Afstudeeronderzoek

In het kader van “gezonde voeding” zijn we met een kleine werkgroep aan de slag geweest om passend beleid te maken rondom voeding op school en dan vooral het bewust maken van de kinderen. Afgelopen periode kwam Emma op ons pad. Zij is student aan de Haagse Hogeschool (Voeding en Diëtetiek) en heeft een afstudeeropdracht rondom voeding en bewustwording. Een mooie match met onze uitdaging op school. Daarom gaat zij haar onderzoek op school doen en zal het uiteindelijk een product voor onze school opleveren.
Zij stelt zich even voor:

Mijn naam is Emma van Schoonhoven, ik ben een 24-jarige student aan de Haagse Hogeschool en deze week ben ik begonnen met mijn innovatiestage op jullie school. Mijn focus ligt op het bevorderen van bewustzijn over gezonde voeding vanuit kinderen. Tijdens deze stage kijk ik ernaar uit om een dagje mee te draaien tijdens de lessen en af en toe zullen jullie mij voorbij zien komen op de gangen. Voel je vrij om mij altijd te benaderen met vragen of interesse over dit onderwerp. Ik sta open voor samenwerking en ideeën vanuit het team. Ik hoop een positieve bijdragen te leveren aan het team en de sfeer op school.