Opheldering 15 april 2024
In dit nummer:
Agenda

16 april:  studiedag, leerlingen vrij
23 april:  praktisch fietsexamen groep 7
24 april:  sportdag groepen 3 t/m 8
26 april:  koningsspelen groepen 1/2
                groepen 1/2 12.15u vrij
                groepen 3 t/m 8 14.45u vrij
29 april t/m 10 mei: meivakantie

Hoofdluis

Help! Kriebelende beestjes in mijn haar

Naar aanleiding van vragen van ouders hebben we ons 'hoofdluisbeleid' weer even onder de loep genomen. Hierbij dus op een rij hoe we hoofdluis voorkomen, ontdekken en wat er van u verwacht wordt wanneer we hoofdluis ontdekken.

Verantwoordelijkheid ouders
U als ouder bent als eerste verantwoordelijk voor de opvoeding en verzorging van uw kinderen. Als hoofdluis bij uw kind is geconstateerd, moeten andere ouders en de school worden gewaarschuwd. U bent verantwoordelijk voor de behandeling en om verdere besmetting te voorkomen. Preventief kunt u wekelijks het haar van uw kinderen controleren op hoofdluis en neten.

Verantwoordelijkheid school
De school is verantwoordelijk voor de hygiëne en het leefklimaat op school. Ook het nemen van maatregelen ter voorkoming van hoofdluis en het voorkomen van verspreiding van hoofdluis hoort hierbij. Op school wordt er na elke vakantie een hoofdluiscontrole in elke groep gehouden. Dit wordt door de groepsouders per groep geregeld.
Wanneer er bij een kind neetjes of hoofdluis geconstateerd wordt, wordt dit doorgegeven aan de leerkracht. De leerkracht neemt contact op met de ouder die er zorg voor draagt dat het kind behandeld wordt. Daarnaast informeert de leerkracht ook de andere ouders dat er in de klas neetjes en/of hoofdluis geconstateerd zijn, met het verzoek aan de ouders om de kinderen extra te controleren op hoofdluis en neten.
Wij sturen kinderen met hoofdluis dus niet naar huis! Wel mag u, als u dat zelf prettig vindt, uw kind komen ophalen om direct te starten met behandelen.

Wat te doen bij hoofdluis: advies GGD
Als u hoofdluis ontdekt, is het belangrijk om meteen te beginnen met een grondige aanpak. Want zolang er luizen of nog niet uitgekomen neten op het hoofd zitten, blijft hoofdluis besmettelijk. De behandeling bestaat uit bestrijden én herbesmetting voorkomen.
Kam gedurende 14 dagen het haar elke dag met een netenkam. U kunt eventueel ook een anti-hoofdluismiddel gebruiken.

Studiedag 16 april

Schoolplan - Koers

Dinsdag 16 april hebben wij weer met het hele team een studiedag. De studiedag zal in het teken staan van ons schoolplan voor de komende 4 jaar. We gaan nadenken over hoe we ons onderwijs willen gaan organiseren: waarbij we streven naar een stevige basis in taal, rekenen en lezen en de kinderen graag ook een breed aanbod aan onze kinderen willen bieden.

Ook vanuit de overheid worden er dingen van ons verwacht: er moet een plan komen voor burgerschapsonderwijs en digitale geletterdheid. Met dit laatste zijn we de vorige studiedag bezig geweest en ook hier gaan we een vervolg aan geven op 16 april.

Koers