Opheldering 18 augustus 2023
Agenda

21 aug:      Kind-oudergesprekken gr 2 t/m 8
24 aug:      Informatieavond gr 8
28 aug:      Werkweek gr 8 
31 aug:      Informatieavond gr 3
4 sept:       Inloopochtend 1-2
5 sept:       Informatieavond 1-2

Loesjeschoolweerbegonnen

We gaan van start!

Kennismakingsgesprekken

Op maandag 21 augustus gaan we van start met het nieuwe schooljaar. Hopelijk heeft iedereen een heerlijke vakantie achter de rug.

De start ziet er als volgt uit
De groepen 1 en de nieuwkomersgroep/taalklas hebben gewoon les op maandag. De groepen 2 t/m 8 hebben nog geen les en komen alleen voor de kennismakingsgesprekken op school samen met een ouder. Als het goed is heeft u zich al ingeschreven hiervoor. De groepen 2 t/m 8 starten daardoor dinsdag 22 augustus met de lessen. Door de kennismaking en het gesprek met de kinderen kunnen we een goede start maken.  Via deze link kunt u bij het vragenformulier. Het zou fijn zijn als u dat met uw kind doorneemt.
Tijdens de gesprekken wordt u ook gevraagd uw adres en telefoonnummer dat bij ons bekend is te controleren en u kunt aangeven op welke dagen van de week uw kind(eren) overblijven.  U kunt bij de leerkracht tevens aangeven of u interesse heeft om groepsouder te worden. We streven ernaar om elk jaar nieuwe ouders een kans te geven dit te doen.

De peutergroep start dinsdag 22 augustus. Zoals elk schooljaar wordt op maandag alles klaargezet en de peuterklas in orde gemaakt. 

We hebben er veel zin in. Tot volgende week.

Nieuwe medewerkers

Vanaf maandag starten er een aantal nieuwe medewerkers bij ons op school. Op woensdag krijgen de kleuters gymles van Joeri Molenaar en op vrijdag komt Femke Spaans gymles geven aan de hogere groepen. Zij worden ingehuurd via Dinosport.
Omdat juf Marian (dramales) gaat re-integreren, wordt zij tijdens haar re-integratie vervangen door dramadocenten van het Talentenhuis op maandag en dinsdag. Het Talentenhuis zorgt ook voor TSO medewerkers op de maandag en vrijdag. Zij zullen tijdens de overblijf activiteiten verzorgen voor de kinderen. Omdat er geen nieuwe overblijfkrachten zijn aangemeld, hebben we dit op deze manier ingevuld.
In de nieuwkomersgroep starten 2 nieuwe leerkrachten,  Anna Crawford en Essia van der Ploeg.  
Alle nieuwe medewerkers wensen we heel veel succes en plezier toe.

Afbeelding2

En verder..

Vanaf 08:15 uur gaat de school open en kunnen de kinderen rustig naar binnen.
De groepen 1 t/m 4 gaan naar binnen door de ingang aan het Fazantplein, de groepen 5 t/m 8 gaan via de ingang aan het IJsvogelplein. Dit doen we, zodat iedereen ruimte heeft om rustig en veilig de school in te lopen. Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om 14:45 uur, op woensdag om 12:15 uur.

We starten de eerste weken met de Gouden weken. We hebben extra aandacht voor de groepsvorming en hoe we prettig met elkaar omgaan op school, zodat we gedurende de rest van het schooljaar hier profijt van hebben.