Opheldering 2 juli 2023
Agenda

3 juli:          musical groep 8
4 juli:          musical groep 8
5 juli:          uitzwaaien groep 8 en wenochtend (09:00-10:00)
7 juli:          afsluiting schooljaar kinderen om 11.45 vrij!
Om 11.44 tellen alle kinderen buiten af op het Fazantplein.

21 aug:      kind-oudergesprekken 

Samenwerking OGH-2Samen

Behoeftepeiling

2Samen en de OG Heldringschool zijn gezamenlijk bezig om te kijken naar het uitbreiden/optimaliseren van het activiteitenaanbod voor de kinderen, zowel onder schooltijd als bij de buitenschoolse opvang. Daarbij willen wij ook graag uw mening en ideeën hierover meenemen.

We willen kinderen graag een rijke schooldag aanbieden, bij 2Papegaaien zijn zeker op woensdagmiddag en vrijdagmiddag mogelijkheden om het activiteitenaanbod te verbreden en verdiepen.
Wij willen graag weten waar uw behoefte en die van uw kin(eren) ligt met betrekking tot de invulling van de activiteiten gedurende de dag.

Middels de vragen in bijgaande enquête hopen we hier een beter beeld van te krijgen waarmee we een mooi activiteitenaanbod kunnen ontwikkelen en mogelijk ook de samenwerking in de buurt kunnen vinden.
Wij willen u vragen de enquête voor 8 juli in te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft is ongeveer 5 minuten. Via deze link komt u direct bij de vragenlijst uit: https://nl.surveymonkey.com/r/activiteitenaanbod

Alvast dank voor uw medewerking.

Groene schoolplein

De werkgroep Groen Schoolplein heeft de laatste maanden grote stappen gezet voor de nieuwe schoolpleinen!

Als alles meezit worden in oktober 2023 beide schoolpleinen verbouwd tot groene speelomgevingen. Een groen schoolplein is belangrijk omdat het kinderen de kans geeft om in een natuurlijke omgeving te spelen en leren, wat hun creativiteit, lichamelijke ontwikkeling en sociale interactie bevordert. Daarnaast heeft het een positieve invloed op de directe omgeving door de biodiversiteit te vergroten, de luchtkwaliteit te verbeteren en wateroverlast te voorkomen.

Voor deze verbouwing werkt de school samen met het bedrijf schooltuinen.nl, een professionele organisatie gespecialiseerd in het ontwerpen en aanleggen van groene speelomgevingen voor scholen. Schooltuinen.nl bestaat uit een team van landschapsarchitecten, hoveniers en pedagogen die streven naar innovatieve en educatieve ontwerpen met duurzame materialen.
Na de zomervakantie organiseren wij en informatie bijeenkomst voor ouders en de buurt.

IJSVOGELPLEIN1

Een kleine impressie

.

Fazantplein1
Ijsvogel2
Scherm­afbeelding 2023 07 02 om 10.27.04
Fazant2

Oproep ouder: profilering

Hulp gezocht

Wij zoeken enthousiaste ouders die mee willen denken over het beter profileren van onze school. Wij willen een klankbordgroep starten met ouders, leerkrachten en leerlingen om te inventariseren wat onze school bijzonder/goed maakt en waarmee we ons beter kunnen profileren. Mocht u vanuit uw professie in branding/communicatie/marketing de school hierbij een handje willen helpen, dan is die hulp zeer welkom.
Als u een steentje bij wil dragen, laat dit dan weten aan onze directeur André Hogervorst via onderstaande link.

André Hogervorst

Oproep: pleinwacht en financiën

Pleinwacht

Veel kinderen hebben gebruik gemaakt van de overblijf mogelijkheid. Helaas hebben niet alle ouders de kosten voor dit schooljaar overgemaakt. Wilt u dit nog doen, dan kan uw  kind in het nieuwe schooljaar ook gebruik maken van de overblijf. 

Elke middag wordt er tijdens de grote pauze op onze pleinen toezicht gehouden door de pleinwachten. Echter zijn wij voor volgend jaar dringend opzoek naar nieuwe mensen. Mocht u tegen een kleine vergoeding één of meerdere middag pleinwacht willen lopen, neem dan contact op met onze conciërge Natasja van Dongen.

Natasja van Dongen