Opheldering 22 december 2023
Agenda

8 januari: eerste schooldag na de kerstvakantie
15 - 19 januari: voorlopig adviesgesprekken groep 8
17 - 26 januari: start cito M
22 januari: inloopochtend groep 1/2
24 januari: nationale voorleesdagen
31 januari: inloopochtend 3 t/m 8

Nieuw!: inboxen social schools
SS nieuwe feature

In Social schools zijn sinds kort 'inboxen' beschikbaar. Via deze inboxen kunt u alle leerkrachten van een groep in één keer mailen. Er is voor elke klas een inbox, maar ook leden van de directie en de medezeggenschapsraad zijn via deze weg makkelijk te bereiken.

Ophalen Fazantplein
Afscheid

Het nieuwe schoolplein heeft gevolgen voor het ophalen van de groepen 1 t/m 4. Er is minder overzicht/doorkijk en u bent (anders dan tijdens corona) welkom om op het schoolplein te wachten. De groepen 1 en 2 kunnen bij de deur van het klaslokaal worden opgehaald. De groepen 3 gaan vanuit school aan de rechter kant van het plein staan ter hoogte van de schuurtjes. De groepen 4 gaan vanuit de school naar links. U bent welkom om op het plein te wachten. Zo kunt u ook de leerkracht even aanspreken als nodig.
Wel willen we u vriendelijk verzoeken de uitgang vrij te houden en niet voor de lokalen te gaan zwaaien. De leerkrachten zijn tot kwart voor drie en op woensdag kwart over 12 bezig met de afronding van de dag, graag uw begrip daarvoor.

Samenwerking met ouders en communicatie

Wij vinden een open communicatie heel belangrijk. Als er zaken rondom uw kind spelen of u vragen heeft over zaken die zich in de klas afspelen, wees dan altijd welkom om hierover in gesprek te gaan met ons. Veel communicatie verloopt nu via mail en wij merken dat de toon of bedoeling via mail en vanuit emotie anders over komt dan wanneer men live met elkaar in gesprek gaat. Laten we hier samen aandacht voor hebben.  

Kerst op school

Kerstviering, bijbelverhalen, zingen, goede doelen, diner, knutselmiddag: we hebben een gezellige tijd beleefd met elkaar.

Via de blogs van de groepen heeft u vast een goede impressie gekregen van hoe deze gezellige tijd er in de klas van uw kind uit heeft gezien. Er zijn 32 kratten richting de voedselbank gegaan en er zijn ontzettend veel cadeautjes opgehaald voor kinderen uit arme gezinnen. Alle collega's en veel ouders hebben zich dit jaar weer ingezet om er een sfeervolle tijd van te maken met en voor de kinderen. Allen bedankt voor jullie inzet.

Via deze link kunt u de kerstviering bekijken.

Kribbe-lichtjestocht voor alle leeftijden op zondag 24 december vanaf 18:30 uu

Op Kerstavond, Zondag 24 december, is er  vanuit de Bergkerk in de vroege avond een kribbetocht bestemd voor  kinderen, hun ouders en andere belangstellenden. Begin- en eindpunt is de Bergkerk Daal en Bergselaan 50a.
Kinderen die meedoen krijgen bij het beginpunt een lampion. Als ze op pad gaan volgen ze het licht en  zodoende komen ze bij zeven bekende scènes uit het kerstverhaal. Acteurs spelen de scènes engelen wijzen de weg. De kinderen komen de personages uit het kerstverhaal tegen en uiteindelijk volgens ze ‘ het sterrenpad ’ en komen ze bij Jozef en Maria en het pasgeboren kind. Inmiddels hebben ze het hele kerstverhaal beleefd. Bij het eindpunt is er een traktatie: kerstkransjes, (warme) chocolademelk en worden er kerstliedjes gezongen in de kerkzaal. Aanmelden voor de ‘ kribbetocht ’ is niet nodig. Deelname is gratis. Wie wil meelopen, kan op 24 december vanaf 18:30 uur tot uiterlijk 19.00 uur terecht bij de Bergkerk. Ook als het heel slecht weer is gaat de tocht door, maar dan in en rond de kerk. De tocht duurt ongeveer een half uur à driekwartier.
www.jeugdwerkdenhaagwest.nl

Kerstboom

Het team van de O.G. Heldringschool wenst u prettige kerstdagen en een fijne jaarwisseling! 

Tot na de vakantie