Opheldering 24 mei 2024
Agenda

Ma 27 mei: Inloopochtend groep 1 & 2
Di 28 mei:  Schoolreis!
Ma 3 juni:   Start Cito E toetsen groep 3 t/m 7
Ma 10 juni: MR vergadering
Wo 19 juni: Zomerfeest!
Vr 21 juni:  Studiedag: leerlingen vrij
Vr 28 juni:  Rapporten mee gr 1 t/m 7

Organisatiewijziging groepen 1 en 2

Donderdag 23 mei is er een informatiebijeenkomst geweest voor de ouders van de kinderen uit groep 1 en de ouders van wie hun kind volgend jaar op school zal starten. Hier is besproken en uitgelegd dat er, met ingang van schooljaar 24/25, een wijziging in onze manier van organiseren van de onderbouw zal plaatsvinden. 

We hebben de afgelopen twee jaar een terugloop in onze leerling instroom gehad. Die terugloop is inmiddels weer hersteld. Dit heeft ertoe geleid dat in schooljaar 24/25 de groepen 3 en de groepen 2 te weinig leerlingen hebben. Om kostendekkend te zijn en alle extra's die we aanbieden te kunnen behouden (denk aan plusklas, handvaardigheid, muziek, drama, RT etc.) streven we ernaar om klassen van +/- 28 leerlingen te hebben. 

Belangrijkste uitgangspunt is dat we het beste onderwijs geven en genoeg aandacht willen hebben voor alle leerlingen. Om het aantal leerlingen van groep 1 en groep 2 volgend schooljaar evenredig te kunnen verdelen is daarom de keuze gemaakt om volgend jaar te werken met drie groepen 1/2. Deze groepen zitten vanaf december vol en er zullen dan geen nieuwe leerlingen meer bij instromen. Vanaf december/januari zal er een instroomgroep worden gestart, waar gedurende de rest van het schooljaar de nieuwe 4-jarigen kunnen instromen. 

De ouders van groep 1 hebben na de informatieavond de gelegenheid gehad om vragen te stellen over deze keuze. Het voorstel is ook goedgekeurd door de Medezeggenschapsraad. Als u nog vragen heeft, bent u natuurlijk ook van harte welkom om deze te komen stellen. U kunt hiervoor terecht bij André Hogervorst of Iris Geerlof. 

Afbeelding1

MR

Pastel Rainbow Modern January Monthly Email Header

Op 13 mei heeft de MR samen met de directie vergaderd. Hieronder volgt een verslag van de belangrijkste punten uit die vergadering:
- In de vergadering is een tweede concept van het schoolplan voor de komende 4 jaar besproken. De MR heeft daar input voor gegeven en is benieuwd naar het vervolg.
- In de afgelopen maanden heeft de profileringscommissie onderzoek verricht naar de huidige positionering van onze school. De directie heeft de MR geïnformeerd over dit onderzoek en de uitkomsten daarvan. Daarbij heeft de directie ook verteld hoe ze met de actiepunten aan de slag gaan om de bekendheid van school op een goede manier te vergroten.
- De directie heeft de MR over het voorlopige formatieplan voor volgend schooljaar geïnformeerd.
- Het mooie en uitdagende schoolplein heeft uiteraard onderhoud nodig. Het plan voor onderhoud is dat naast onderhoud door de hovenier, ook kinderen hier een bijdrage aan kunnen gaan leveren.
- Ingekomen vragen en suggesties van ouders zijn besproken.
- Er is geconstateerd dat er na de zomer twee vacatures zijn in de MR, één voor de oudergeleding en één voor de personeelsgeleding.

Vacature ouder MR-lid

Vacature

Na de zomer zal er een vacature zijn voor de oudergeleding van de medezeggenschapsraad (“MR”).
De MR is daarom op zoek naar een enthousiaste ouder die lid wil worden van de MR om op die manier een bijdrage te leveren aan onze mooie school!

Wat is/doet de MR?
De MR kijkt en denkt mee over het schoolbeleid. Je kunt daarbij denken aan de schoolorganisatie, het schoolplan, de vrijwillige ouderbijdrage, het schoolplein, de schoolgids, etc. Ook worden onderwerpen besproken die door ouders worden aangedragen. We vergaderen ongeveer zes keer per jaar, meestal samen met de directie. De MR is een leuke groep leerkrachten en ouders die op een open en gezellige manier samenwerkt.

Interesse?
Als het je wat lijkt om MR lid te worden, stuur dan een mail naar de inbox van de MR in Social Schools waarin (i) je jezelf introduceert, (ii) aangeeft waarom je graag MR lid zou willen worden en (iii) een foto van jezelf bijvoegt. Aanmelden kan tot en met 9 juni 2024.

Vervolg
In de MR vergadering die gepland is op 10 juni wordt over de vacature vergaderd. Bij meerdere aanmeldingen zal een verkiezing worden gehouden onder de ouders. Voor de verkiezing zal je aanmeld-mail worden gebruikt.

Meer weten?
Als je graag eerst meer wilt weten over de MR en de rol die je als lid zou hebben, dan kan dat natuurlijk. Stuur dan een mail aan de inbox van de MR in Social Schools met vermelding van je telefoonnummer, dan neemt een van de MR leden contact met je op.

Zomerfeest!

Woensdag 19 juni

Dit jaar was er bij de oudercommissie helaas minder budget beschikbaar voor de organisatie van ons jaarlijkse zomerfeest. Desalniettemin hebben ouders en school zich weer ingezet om er een ontzettend leuke dag van te maken voor de kinderen. Het idee is om een vossenjacht te organiseren in de Vogelwijk. De kinderen gaan onder begeleiding  op speurtocht door de wijk op zoek naar gek verklede vossen. Natuurlijk is er aan het einde van de speurtocht een lekkere beloning. Via de groepsouders zal de vraag komen voor hulp die dag. We hopen er met elkaar een mooie dag van de maken voor de kinderen.