Opheldering 7 juli 2023
Agenda

7 juli:          afsluiting schooljaar kinderen om 11.45 vrij

21 aug:      Kind-oudergesprekken gr 2 t/m 8
24 aug:      Informatieavond gr 8
28 aug:      Werkweek gr 8 
4 sept:       Inloopochtend 1-2
5 sept:       Informatieavond 1-2

Tegel

Afscheid groep 8

Groep 8 is uitgevlogen! 

Op woensdag 5 juli, de dag van de zomerstorm, hebben we met de hele school de kinderen van groep 8 uitgezwaaid.
Vanwege het weer konden de kinderen niet de school uitspringen, maar dankzij de hulp van de ouders kon dit in de feestelijk versierde gymzaal.

Duidelijk is dat we de kinderen nooit meer vergeten. Door het aanbieden van een prachtige klok (mede dankzij NPBmedia, gemeente, school en ouders) op het schoolplein en een tegel met alle namen, blijven de kinderen vereeuwigd..

Ouders en kinderen, ontzettend bedankt voor al jullie inzet.

Klok2
PXL 20230628 102311130.MP
Klok 3
PXL 20230703 174908272.MP
PXL 20230705 090653350.MP

Herinnering peiling
Samenwerking OGH-2Samen

2Samen en de OG Heldringschool zijn gezamenlijk bezig om te kijken naar het uitbreiden/optimaliseren van het activiteitenaanbod voor de kinderen, zowel onder schooltijd als bij de buitenschoolse opvang. Daarbij willen wij ook graag uw mening en ideeën hierover meenemen.

We willen kinderen graag een rijke schooldag aanbieden, bij 2Papegaaien zijn zeker op woensdagmiddag en vrijdagmiddag mogelijkheden om het activiteitenaanbod te verbreden en verdiepen.
Wij willen graag weten waar uw behoefte en die van uw kin(eren) ligt met betrekking tot de invulling van de activiteiten gedurende de dag.

Middels de vragen in bijgaande enquête hopen we hier een beter beeld van te krijgen waarmee we een mooi activiteitenaanbod kunnen ontwikkelen en mogelijk ook de samenwerking in de buurt kunnen vinden.
Wij willen u vragen de enquête voor 8 juli in te vullen. De tijd die u daarvoor nodig heeft is ongeveer 5 minuten. Via deze link komt u direct bij de vragenlijst uit: https://nl.surveymonkey.com/r/activiteitenaanbod

Alvast dank voor uw medewerking.

IMG 20230630 WA0001

Eindfeest groot succes

Oudercommissie bedankt

Vrijdag 30 juni was het eindfeest voor alle kinderen namens de oudercommissie. Mooi weer, leuke activiteiten en veel ouderhulp maakten er een echt feest van.  Oudercommissie en alle hulpouders, ontzettend bedankt!

Kennismakingsgesprekken groep 2 t/m 8

Inschrijven open vanaf 14 augustus

Net zoals vorig jaar is de eerste schooldag van '23-'24 ingevuld als studiedag. Wij houden dan kennismakingsgesprekken met kinderen en ouders. Op die manier zien de kinderen al een keer de klas en ontmoeten zij de leerkracht. In de groepen 2 t/m 4 voeren de leerkrachten het gesprek met ouders. Vanaf groep 5 voert de leerkracht het gesprek met het kind.
Op maandag 14 augustus wordt de inschrijving klaargezet en kunt u inschrijven voor de gesprekken.

De groepen 1 en de nieuwkomersgroep hebben deze dag een normale lesdag, zij hebben al kennismakingsgesprekken gevoerd.
De kinderen van de groepen 2 t/m 8 starten op 22 augustus met hun normale programma. Maandag 21 augustus komen zij alleen op school voor het gesprek. De rest van de dag zijn de kinderen van groep 2 t/m 8 nog vrij.

Afscheid vrijwilligers

Aan het einde van het schooljaar zijn 3 trouwe pleinwachten gestopt.
Joke (12 jaar vrijwilliger), Mariska (8 jaar vrijwilliger) en Debby(11 jaar vrijwilliger), stonden wekelijks voor de school en de kinderen klaar om het buiten spelen te begeleiden. Dames, ontzettend bedankt voor al jullie inzet en hulp!

PXL 20230627 102432740.MP

Vakantie!

We hebben met elkaar afgeteld, de vakantie kan beginnen.

Namens het team wens ik iedereen een heel fijne vakantie!
Tot over 6 weken!