Nieuwsbrief Februari 2023
Schooltijdenenquête en MR nieuws!
Agenda

14 februari:
Oudergesprekken groep 1 t/m 7
16 februari:
Schaatsen groep 3 t/m 6
23 februari: Skiën groep 7 en 8
24 februari t/m 3 maart:
Voorjaarsvakantie
10 maart: inloopochtend gr 1-2
17 maart: juffen- en meesterdag

Vakantie 24 februari t/m 3 maart

Nieuwe schooltijden schooljaar 2023-2024

Uitslag enquête

Tot maandag 6 februari konden de ouders van de groepen1 t/m 7 stemmen op de vraag over de aanpassing van de schooltijden.

De keuze was: de vrijdagmiddag voor alle groepen tot 14:45 uur of behouden van de huidige tijden.
Er is veel gestemd. Bedankt daarvoor. 
De uitslag:

  • Voor de nieuwe tijden: 155 stemmen, 78%
  • Behouden huidige tijden: 44 stemmen, 22%

Maandagavond 6 februari is de uitslag besproken in de vergadering van de medezeggenschapsraad en heeft de oudergeleding van de mr ingestemd met de aanpassing van de tijden per schooljaar 2023-2024.
Dat betekent dat we vanaf de start van het nieuwe schooljaar in augustus 2023 gaan werken met de nieuwe tijden. 

De tijden zijn: 

  • Maandag, dinsdag,donderdag en vrijdag van 08:30 uur tot 14:45 uur.
  • Woensdag van 08:30 uur tot 12:15 uurDe pauzetijden blijven hetzelfde.

Nieuws uit de MR

Nieuw MR-lid

Enige tijd geleden hebben we aangegeven dat de oudergeleding van de MR op zoek was naar een vierde ouder om zo de MR weer compleet te maken.

Dit is gelukt! In eerste instantie reageerde er twee ouders, maar één moest zich wegens privéomstandigheden helaas terugtrekken. Dat betekent dat de enige kandidaat, Mette Rodenhuis-Carlsen, dus direct geplaatst zal worden in de MR.  Wij zijn blij dat we als oudergeleding weer compleet zijn en heten Mette van harte welkom! Mette stelt zich in deze Opheldering aan u voor.

Mocht u als ouder/verzorger vragen hebben voor de MR, dan kunt u Christa Parlevliet, Friedolien de Fraiture, Robin Zwarts en nu ook Mette Rodenhuis-Carlsen aanspreken. Maar een berichtje via Social Schools naar een van ons of een mail naar heldringschool_mr@scoh.nl mag natuurlijk ook.

Namens de MR,  Robin Zwarts  

Even voorstellen

Mijn naam is Mette Rodenhuis-Carlsen, ik ben 43 jaar en geboren en getogen in Denemarken en woon sinds 2007 in Den Haag. Ik ben getrouwd met Ronald en samen hebben wij drie kinderen, die allemaal op de OG Heldring zitten, in groep 6A, 4B en sinds deze maand ook 1A. Ik ben werkzaam als Market Director voor het Nederlands marktkantoor van VisitDenmark in Leiden. 

Ik wil graag deel uitmaken van de MR omdat ik meer betrokken wil zijn met alles wat er gebeurt op de school waar mijn kinderen zo veel tijd doorbrengen. Niet alleen is deze periode bepalend voor de ontwikkeling van onze kinderen maar ook is het huidige schoolsysteem bepalend voor de toekomst van Nederland. Met mijn Deense achtergrond kijk ik vaak vanuit een Deens perspectief naar de Nederlandse gang van zaken. Door plaats te nemen in de MR hoop ik mijn steentje bij te kunnen dragen door o.a. mijn ervaringen in Denemarken te delen en zo inzicht te geven in het Scandinavische schoolsysteem. Het lijkt mij geweldig om iets te kunnen betekenen voor onze school en daarmee indirect voor de toekomst van al onze kinderen.