Opheldering 22 september 2023
Agenda

26 sep:      Opendag peuterschool
26 sep:      Taalklas geen les
26 sep:      Inloop moment voor de buurt: groen schoolplein

Groen schoolplein

13 november gaat het eindelijk gebeuren: onze nieuwe groene schoolpleinen worden gerealiseerd!

We zijn lang bezig geweest met het uitdagender, groener en aantrekkelijker maken van onze schoolpleinen. Schooltuinen.nl heeft met de input van ons team en onze kinderen een prachtig ontwerp gemaakt. We zijn trots op het eindresultaat. 13 november zal de aannemer starten met de bouw. Meer informatie volgt tzt. Op 26 september is er tussen 8.15u - 9.00u en 14.15u - 15.15u een inloop moment voor buurtbewoners om hen te informeren over onze plannen. Als u zelf vragen over de plannen heeft, bent u tijdens het inloop moment welkom om deze te komen stellen in de centrale hal.

Er kunnen nog kleine wijzigingen aan het ontwerp worden aangebracht.

IMG 0918

Overblijf

Eten in de klas en buitenspelen

In de vorige opheldering informeerden wij u al over onze nieuwe aanbesteding voor de TSO (tussenschoolse opvang) op de maandag en vrijdag. Op de andere dagen loopt personeel van school en 2samen op het plein om toezicht te houden tijdens het buitenspelen. De kinderen eten met de eigen groepsleerkracht in de klas. Overblijven op school is vrijwillig en daarom zijn hier kosten aan verbonden. Het bedrag is met goedkeuring van de MR gelijk gebleven:  €1,20 per kind per dag. Aan het begin van het schooljaar heeft de leerkracht van uw kind gevraagd op welke dagen uw kind overblijft. Volgende week kunt u de factuur verwachten. Verandert de overblijfsituatie of klopt de factuur niet? Geef het dan door aan onze financieel administrateur Naomi.

Naomi den Dekker: nddekker@scoh.nl

Opendag Peuterschool

Dinsdag 26 september

Op dinsdag 26 september tussen 8.30u en 11.30u bent u van harte welkom om een kijkje te nemen op onze peuterschool. De collega's kunnen u laten zien welke activiteiten zij aanbieden, vragen beantwoorden en u krijgt een idee van hoe een dag bij de peuters eruit ziet.

Nieuws uit de MR

Op 11 september was er de eerste vergadering van de medezeggenschapsraad (MR) van het schooljaar. In de MR spreekt een afvaardiging van 4 ouders en 4 leerkrachten met de schoolleiding: André Hogervorst en Iris Geerlof. We hebben in deze vergadering 1 nieuwe leerkracht welkom geheten: Sandra Kerkstra.
Op de agenda stond onder andere de planning van het nieuwe schoolplein: de werkzaamheden duren ongeveer 2 weken en starten in november. Gesproken is ook over de startgesprekken op de eerste dag van het schooljaar. Dit is door iedereen positief ervaren. De leerkrachten gaven onder andere aan dat het hen helpt een warm bad te creëren voor de kinderen. Voor de kinderen is het makkelijker om de leerkracht in de klas vragen te stellen. André heeft uitleg gegeven over de begroting voor de tussen schoolse opvang (TSO). En als laatste hebben we vooruitgeblikt op wat we komend schooljaar willen bespreken in de MR, dit is onder andere het veiligheidsplan en bij de begroting het blijvend financieren van ondersteuning voor kinderen die minder makkelijk meekomen.
Met ideeën of vragen voor de MR kun je terecht bij 1 van de ouders: Mette Rodenhuis, Robin Zwarts, Friedolien de Fraiture en Christa Parlevliet, of via het emailadres heldringschool_mr@scoh.nl