Opheldering april 2023
Agenda

7 april:      Goede Vrijdag. vrij
10 april:    Tweede Paasdag. vrij
18 april:    Sportdag
19 april:    Eindtoets groep 8
21 april:    Groep 1-2 Koningsspelen ontbijt
                  en oranjespelletjes
22 april t/m 7 mei: meivakantie

Vrijwillige ouderbijdrage

40 % van de ouders heeft betaald

Als school bieden wij graag aanvullende activiteiten, voorzieningen en extra-curriculair onderwijs aan voor de ontwikkeling en vorming van onze leerlingen. Dit kan niet allemaal vanuit de reguliere bekostiging. Deze bijdrage is vrijwillig, maar noodzakelijk om de activiteiten/reizen ook in de toekomst te kunnen blijven aanbieden. Een leerling voor wie deze bijdrage niet wordt betaald, mag niet geweigerd worden en kan niet van bepaalde voorzieningen worden uitgesloten.

Al 40% van de ouders heeft de vrijwillige ouderbijdrage betaald. Hartelijk dank daarvoor! Heeft u nog niet betaald en wilt u dit alsnog doen? Klik dan op de groene button.

Wat wordt er betaald vanuit de ouderbijdrage?
De totale vrijwillige ouderbijdrage is €135,-Een deel hiervan is schoolbijdrage. School betaalt hiervan:
schoolreis
muzieklessen
boeken voor de schoolbibliotheek
materiaal technieklessen (maak-o-theek)
informatieavond ouders mediawijsheid
oudercommunicatie systeem social schools
sportdag/sporttoernooienEen deel hiervan gaat naar de oudercommissie. Zij verzorgen hiervan:schaatsen & skiën
afscheid groep 8
eindejaars afsluiting/activiteit voor alle kinderen
een extra culturele excursie/voorstelling
schoolactiviteiten rondom kerst/pasen/sint
vernieuwing schoolplein

Via de groene knop kunt u het bedrag van €135,- ouderbijdrage per kind via de webshop betalen. U kunt er ook voor kiezen het bedrag aan te passen. Kijk dan even naar een eerder verzonden mail van onze financiële administrator Naomi Dekker. Via die mail kunt u de ouderbijdrage via Wiscollet betalen en het bedrag aanpassen.

Klik hier om de ouderbijdrage via de webshop te betalen

Afval en zo..

Afvalanalyse door de gemeente

Tijdens onze projectweek is er een team van de gemeente bezig geweest om een afvalanalyse te maken. Een gemiddelde school in Den Haag heeft 5 liter afval per leerling per week. Bij ons is dat 3,7 liter per leerling. Kortom, we doen het goed. Natuurlijk kan het beter. Daar gaan we over nadenken.

Waar we ook over na gaan denken is hoe we nog beter, gezonder en duidelijker om kunnen gaan met eten tijdens de kleine pauze, de middagpauze en traktaties. Daar komen we op terug.

Bibliotheekouders gevraagd

Schoolbieb vernieuwd

Op school zijn we in het bezit van een heel mooie schoolbibliotheek met veel leesboeken en informatieve boeken. De bibliotheek is onlangs weer aangevuld met nieuwe boeken voor €2000,-. Daarnaast worden er ook een paar keer per jaar letterlijk stukgelezen, heel populaire boeken vervangen. 
Onlangs is de kast helemaal uitgezocht en zijn alle nieuwe boeken erin gezet.  
We zijn nu op zoek naar `bibliotheekouders` voor drie keer per week. Graag willen we dan van 8.30-9.00u twee ouders die er zorg voor dragen dat de kast er netjes uitziet en de boeken op niveau staan, zodat het makkelijk zoeken is.  
Daarnaast kunnen ze de kinderen helpen met het maken van een juiste keuze. Kinderen vinden het soms lastig het goede boek te vinden qua niveau en inhoud. Ze kunnen hier dan wel wat hulp bij gebruiken.  
Vaak beginnen de groepen aan het begin van de dag met vrij lezen en dat is dan ook een moment dat een kind vaak een boek gaat ruilen. 
We willen een start maken op dinsdag, donderdag en vrijdag van 8.30-9.00u na de meivakantie, dus vanaf dinsdag 9 mei a.s.. 

Lijkt het u leuk om dit te doen? U kunt zich natuurlijk ook gewoon voor 1 dag opgeven. 
Stuur dan een berichtje in Social Schools naar José Vendel met daarin uw naam en op welke dag(en) u beschikbaar bent.